onsdag 17. april 2013

Vi flytter hjem. We`re coming home.

Etter mye tenking og vurdering fram og tilbake er beslutningen tatt - vi flytter hjem til sommeren. Jeg regner med jeg kommer til å angre til vinteren når jeg står der med snø til knærne, har en innesnødd bil, veien ikke er måka og toget er forsinket - men akkurat nå føles det godt. Åro gleder seg veldig, og hun har vært sentral i beslutningen. Beslutningen er tatt på bakgrunn av to hovedpunkter:
For det første begynte jeg å kjenne savn etter å jobbe, jeg kjente at oppholdet her begynte å føles som en litt for lang ferie, jeg savnet huset vårt og tanken på at det ble mer og mer slitt jo lenger vi leier det ut begynte å gnage. Jeg begynte også å bli redd for at jeg ikke skulle få jobb igjen. Det føles riktig å dra hjem til et normalt liv igjen, og til å se Marte oftere enn vi har gjort du siste årene. Livet her er fantastisk, men å være hjemmeværende er ikke nok for meg i lengden.
For det andre har jeg tenkt mye på Åro og hennes videre skolegang. Hun er nå i juli ferdig med IGCSE og må gjøre et valg hva hun skal gå på videre. Dersom vi hadde blitt her måtte hun gått på enten A-level eller IB som begge er 2-årig og tilsvarer omtrent de to siste årene på videregående. De to årene henger veldig nøye sammen og det er nærmest umulig å flytte i løpet av den perioden hvis ikke man vet at man flytter til et sted som har samme type utdanning. Eksamen etter endte to år er basert på pensum fra begge årene. I Norge, og det meste av verden, har man IB men ikke A-level, det finnes nesten bare i Storbritannia. I Norge kan hun begynne på IB-linja hvis hun kommer inn eller på vanlig VG2 - vi har søkte begge deler.

Siden Roars firma ikke har sagt klart fra på et tidligere tidspunkt, og har fortsatt ikke gjort, om de vil at han skal jobbe her i minst 2 år til, flytte til Norge eller et helt annet land måtte vi bare ta en beslutning mens det ennå var tid til å ordne alt. Kontrakten hans her går ut i november og det er jo et helt håpløst tidspunkt å flytte på for Åro, spesielt hvis hun må bytte både land, språk, skole og skolesystem - midt i året. Det er greit å unngå det.

Så, da kommer ihvertfall Åro og jeg flyttende hjem i juli, jeg har fått jobb (mer om det senere) som begynner 1. august, huset vårt overtar vi samme dato og Åro starter forhåpentligvis på en av de videregående skolene i Asker senere i måneden. Roar kommer hjem på ferie sammen med oss, men han vet ikke nå hvor lenge han skal være her nede etter det.

Vi gleder oss - selv om det selvsagt blir utrolig trist å reise herfra.

Jeg kan være her.... I can be here...  (bildet er tatt i Vestmarka)
...istedetfor her. ...instead of here.

Vi vil være her.... Me and my friends will be here...
...istedetfor her. ...instead of here.

Jeg må kle meg slik....I have to dress like this...
...istedetfor slik. .....instead of like this.
Jeg vil spise slike.....      I will eat this......
...istedetfor dette!  .....instead of this!

Jeg vil nyte norsk skjærgård. I will enjoy our beautiful coastline.

Jeg kan sole meg uten å svette. I can sunbath without sweating.

Jeg kan bade i 18 graders klart vann på Tjøme. I can take a swim in 18 degrees cold clear water.

Jeg kan være på hytta og nyte stillheten. I can enjoy a peaceful time in our cabin.After much thinking the decision is taken - we will move home in July. I expect I'll regret it when winter comes and I'm standing with snow to my knees, a car hidden under the snow and a delayed train - but right now it feels good. Marie is very excited.. The decision is taken on the basis of two main reasons:
Firstly, I began to miss working, I started to feel I was on a too long vacation, I missed our house and started to worry about how our tenants treated the house. I was also afraid of not getting a job again. It feels right to go back to a normal life again and to see Marte more often than we have done the last few years. Life here is wonderful, but being a housewife is not enough for me in the long run.Secondly, I have thought a lot about Aaro and her further education. She will finish her IGCSE exams in July. If we had stayed on here, she would had attend either A-level or IB which are both 2-year and roughly equivalent to the last two years of high school.

We still don`t know what Roars company want him to de after his work permit expires in November. That would have benn a terrible time for Marie to move, especially if she has to change country, language, school and school system - in the middle of the year.

So, at least Marie and I moving back home in July, I will start up in my new job (more about that later)  August 1st, we take over our house the same date and Marie hopefully start her semester in one of the high schools in Asker later that month.

We are looking forward to come home - although it will be incredibly sad to leave everything and everyone here.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar